Terminy spotkań w roku szkolnym 2021/2022

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022:

Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie opublikowany po rozpoczęciu roku szkolnego.

Na zebranie z wychowawcą mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
Przy wejściach do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego zobowiązana jest obligatoryjnie skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
Prosimy również o założenie maseczek.