Terminy spotkań w roku szkolnym 2020/2021

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021:

Spotkania z Rodzicami  

Na zebranie z wychowawcą mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
Przy wejściach do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego zobowiązana jest obligatoryjnie skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
Prosimy również o założenie maseczek lub przyłbic.