ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA – Dzień Kolorowej Skarpetki

Szkoła to miejsce nauki, zabawy, wspólnego spędzania czasu, ale nie tylko. Jest to miejsce gdzie uczymy się tolerancji. To u nas od najmłodszych lat dzieci uczą się takich wartości jak: empatia, zrozumienie, życzliwość i szacunek do drugiego człowieka. Społeczność szkolna bierze udział w licznych wydarzenia związanych z integracją z osobami niepełnosprawnymi. Dnia 21 marca włączyliśmy się do obchodów Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa. Wszyscy będący w tym dniu w szkole założyli kolorowe skarpetki nie do pary, aby okazać akceptację na odmienność w zachowaniu i wyglądzie dzieci z Zespołem Downa. Dzieci z I, II, III klasy integracyjnej wykonywały pracę plastyczną – kolorowe skarpetki.