LAUREACI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO„OLIMPUS” 2022

W dniu 30 marca 2022 roku odbyła się ogólnopolska olimpiada z języka angielskiego „OLIMPUS”. W olimpiadzie wzięło udział 59 uczestników z klas 4, 5, 6, 7 i 8. Uczniowie rozwiązywali zadania sprawdzające rozumienie tekstu pisanego, znajomość środków i funkcji językowych. W zadaniach wielokrotnego wyboru można było wybrać jedną, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi, które były poprawne. Skalę trudności konkursu podnosiła punktacja, gdyż za złe odpowiedzi przyznawane były punkty ujemne. Pomimo trudnych i wymagających szerokiej wiedzy z języka angielskiego zadań mamy w szkole wielu wyróżnionych uczniów, a cztery osoby uzyskały dyplom laureata. Wśród najlepszych z najlepszych znaleźli się uczniowie pani Agaty Dróżdż – Hanna Zaremba z klasy 4b i Katarzyna Siek z klasy 7b, oraz uczniowie pani Karoliny Ditrych – Lena Ceglarz z klasy 7c i Ethan Skóra z klasy 5c.

Wszystkim uczestnikom i laureatom serdecznie gratulujemy!
? ? ?
? Zapraszamy do kolejnych edycji olimpiady przedmiotowej.

 

Karolina Ditrych