Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022

Minęły wakacje. 1 września, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 w Pionkach rozbrzmiewała głosami uczniów.
Uczniowie poszczególnych klas według ustalonego harmonogramu spotkali się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w sali gimnastycznej. Zgromadzili się w niej uczniowie klas pierwszych i czwartych, nauczyciele oraz zaproszeni goście: ksiądz proboszcz parafii NMP Królowej Polski w Pionkach Mariusz Wincewicz, Burmistrza Miasta Pionki pan Robert Kowalczyk, Rada Rodziców – pani Agnieszka Wrzesińska, pani Magdalena Panufnik i pan Karol Kowalski.
Wprowadzenie pocztu sztandarowego i wspólne odśpiewanie hymnu rozpoczęło uroczystość.
Zebranych powitała pani wicedyrektor Beata Jaśkiewicz i poprosiła o zabranie głosu dyrektor panią Barbarę Glimasińską. Uczniom, ich rodzicom i nauczycielom pani dyrektor życzyła spokojnego i bezpiecznego nowego roku szkolnego 2021/2022. Wyraziła nadzieję, że uczniowie będą czerpać z nauczania Jana Pawła II i jego naśladować.
Następnie głos zabrał burmistrz pan Robert Kowalczyk, który życzył nauczycielom i uczniom, aby praca i nauka przebiegała w dobrej, spokojnej atmosferze.
Ksiądz Mariusz Wincewicz poprowadził modlitwę i udzielił błogosławieństwa na nadchodzący rok szkolny.
Ten dzień był szczególny dla pierwszoklasistów, którzy złożyli ślubowanie na sztandar szkoły i zostali pasowani na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach.
Uczniowie klas czwartych poznali nowych wychowawców i wraz z nimi udali się do sal lekcyjnych.
Dźwięk dzwonka oznajmił, że naukę i pracę czas zacząć.