Cultural wealth of Europe

W roku 2021/2022 Lena Ceglarz z klasy 7c została stypendystką w ramach „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. Uczennica wybrała język angielski jako obszar do realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia. Lena wraz z opiekunem Panią Karoliną Ditrych przygotowały projekt pt. „Bogactwo Kulturowe Europy Jako Dziedzictwo Każdego Jej Mieszkańca”. W ramach swojej pracy uczennica rozwijała umiejętności językowe oraz poszerzyła wiedzę z zakresu kultury i realiów życia codziennego mieszkańców krajów Europy poprzez przygotowanie rożnego rodzaju prezentacji multimedialnych, artykułów, quizu, a także wystawy zdjęć.

Podsumowanie całej pracy można zobaczyć w prezentacji multimedialnej.

Prezentacja w formacie *.odp. (rozmiar prezentacji: 5,22 MB)
Można ją otworzyć np. w darmowym programie Open Office lub Libre Office.