Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022

Minęły wakacje. 1 września, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 w Pionkach rozbrzmiewała głosami uczniów.Uczniowie poszczególnych klas według ustalonego harmonogramu spotkali się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w sali gimnastycznej. Zgromadzili się w niej uczniowie klas pierwszych i czwartych, nauczyciele oraz zaproszeni

ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA – Dzień Kolorowej Skarpetki

Szkoła to miejsce nauki, zabawy, wspólnego spędzania czasu, ale nie tylko. Jest to miejsce gdzie uczymy się tolerancji. To u nas od najmłodszych lat dzieci uczą się takich wartości jak: empatia, zrozumienie, życzliwość i szacunek do drugiego człowieka. Społeczność szkolna bierze udział w licznych wydarzenia związanych z integracją z osobami