Terminy spotkań w roku szkolnym 2021/2022

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022: Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie opublikowany po rozpoczęciu roku szkolnego. Na zebranie z wychowawcą mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.Przy wejściach do szkoły znajduje się płyn

Rachunki i opłaty

Wykaz rachunków i opłat Nr rachunku bankowego Rady Rodziców przy PSP Nr 5 w Pionkach Bank Spółdzielczy w Pionkach Nr rachunku: 44 9141 0005 0008 7825 2000 0010 Opłata za ponowne wydanie legitymacji szkolnej lub karty rowerowej Bank Spółdzielczy w Pionkach Nr rachunku: 03 9141 0005 0011 7025 2000 0020