Dzień Nauczyciela w PSP nr 5

„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!”(B. Conklin) 14 października 2022 r. społeczność PSP nr 5 w Pionkach wspólnie świętowała Dzień Komisji Edukacji Narodowej, nazywany powszechnie Dniem Nauczyciela. To święto wszystkich

XVI/IV Konkurs Recytatorski z patronatem Burmistrza Miasta Pionki

XVI/IV Konkurs Recytatorski (IV edycja o zasięgu powiatowym) poświęcony Pamięci Papieża, Świętego Jana Pawła II – otrzymał Honorowy patronat Burmistrza Miasta Pionki, Pana Roberta Kowalczyka.Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi za docenienie inicjatywy mającej na celu promowanie właściwych postaw, propagowanie idei i twórczości Ojca Świętego – Patrona naszej szkoły.Chociaż Konkurs odbędzie się dopiero

Terminy spotkań w roku szkolnym 2022/2023

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023: Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie opublikowany po rozpoczęciu roku szkolnego. Na zebranie z wychowawcą mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.Przy wejściach do szkoły znajduje się płyn