Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022

Minęły wakacje. 1 września, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 w Pionkach rozbrzmiewała głosami uczniów.Uczniowie poszczególnych klas według ustalonego harmonogramu spotkali się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w sali gimnastycznej. Zgromadzili się w niej uczniowie klas pierwszych i czwartych, nauczyciele oraz zaproszeni

Spis lektur na rok szkolny 2021/2022

Wykaz lektur w nowej podstawie programowej Szkoła podstawowa – edukacja wczesnoszkolna Propozycja lektur do wspólnego i indywidualnego czytania:   Hans Christian Andersen, Baśnie (do wyboru);  Justyna Bednarek, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciulewych); Jan Brzechwa, Brzechwa dzieciom; Waldemar Cichoń, Cukierku, ty łobuzie!; Agnieszka Frączek, Rany Julek! O tym,

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w naszej Piątce stało się faktem. Mury szkoły opuściło 48 absolwentów z dwóch klas ósmych. Wydarzenie rozpoczęła pani Dyrektor Barbara Glimasińska, która następnie oddała głos pani Wiceburmistrz Kamili Kaczorowskiej oraz przewodniczącemu Rady Rodziców panu Grzegorzowi Puzio. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście w osobie Proboszcza Parafii Najświętszej