WSPOMAGANIE ROZWOJU MOWY I KOMUNIKACJI U DZIECI Z OPÓŹNIONYM ROZWOJEM MOWY

Co to jest opóźniony rozwój mowy?O opóźnionym rozwoju mowy mówimy zarówno w przypadku dzieci, które: nie mówią, ale rozumieją mowę, nie rozumieją mowy, ale mówią, nie mówią i nie rozumieją mowy. Jak można stymulować mowę dziecka? Dużo mówmy do dziecka, aby dziecko nauczyło się rozumieć mowę. Łączmy słowa z gestami,

„Jesteśmy tacy sami – integracja w oczach dziecka”

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych to święto szczególnie bliskie sercu naszej szkoły. Wyjątkowe, ponieważ od lat budujemy w naszych uczniach świadomość, że wszyscy są sobie równi bez podziału na gorszych i lepszych, bez względu na ograniczenia. Uczymy, jak istotna jest tolerancja, akceptacja, szacunek, zrozumienie, zwykła ludzka serdeczność dla osób niepełnosprawnych, którzy jak

UCZEŃ SŁABOSŁYSZĄCY

Uczeń słabosłyszący to dziecko, które ma pozostałości słuchu wystarczające do skutecznego odbierania informacji językowych za pomocą słuchu, najczęściej przy użyciu aparatu słuchowego.Najważniejszym celem pracy z uczniem słabosłyszący jest rozwój umiejętności komunikacyjnych takich, aby dziecko mogło porozumiewać się, wyrażać siebie i poznawać świat. Wymaga to od nauczycieli spójnych, zintegrowanych działań opartych

Szkolny Konkurs Religijno-Plastyczny

W październiku 2021 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zorganizowanym przez Zespół Katechetów PSP nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach Szkolnym Konkursie Religijno-Plastycznym pt.: „Mój najpiękniejszy różaniec”. Celem konkursu było ożywienie modlitwy różańcowej wśród dzieci i młodzieży oraz ukazanie jej przyjaznej formy. W konkursie wzięło udział ponad 40