WSPOMAGANIE ROZWOJU MOWY I KOMUNIKACJI U DZIECI Z OPÓŹNIONYM ROZWOJEM MOWY

Co to jest opóźniony rozwój mowy?O opóźnionym rozwoju mowy mówimy zarówno w przypadku dzieci, które: nie mówią, ale rozumieją mowę, nie rozumieją mowy, ale mówią, nie mówią i nie rozumieją mowy. Jak można stymulować mowę dziecka? Dużo mówmy do dziecka, aby dziecko nauczyło się rozumieć mowę. Łączmy słowa z gestami,

Tajemnice starej dziupli

Rozstrzygnięto XXXI edycję konkursu „Moje spotkania z Puszczą” pt. „Tajemnice starej dziupli”. Organizatorem konkursu był Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych – Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego, a współorganizatorami Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach, Nadleśnictwa: Kozienice, Radom i Zwoleń.Tym razem należało stworzyć pracę pokazującą  jak ważną rolę odgrywają stare dziuplaste drzewa w życiu wielu