PSP Nr 5 – Rekrutacja 2023-2024

Szanowni Państwo, Po raz pierwszy rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych odbędzie się za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji poprzez stronę pionki.rekrutacje.edu.pl. Pierwszym krokiem w elektronicznej rekrutacji jest założenie przez Państwa indywidualnego konta rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu śledzenie przebiegu całego

Walcz o środowisko – zostań SUPERBOHATEREM

18 marca obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu. Z uwagi na ten szczególny dzień uczniowie klasy 3b postanowili dowidzieć się czegoś więcej o ochronie naszej planety. 16 marca podczas zajęć uczyli się o zjawiskach zagrażających naszej planecie, np. kwaśne deszcze, dziura ozonowa, smog. Wypowiadali się na temat działań człowieka na rzecz ochrony przyrody.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – Ogłoszenie wyników naboru wniosków na 2023 r.

Miło nam ogłosić, że 13 marca 2023r.  ukazały się wyniki Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w sprawie naboru wniosków w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”  i nasza szkolna biblioteka otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 12.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup