5 MAJA – DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, DZIEŃ WALKI Z DYSKRYMINACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach jest placówką, w której już od wielu lat prowadzone są oddziały integracyjne, do których uczęszczają dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Ta sfera działalności naszej szkoły ma szczególne miejsce w sercach nauczycieli, uczniów, rodziców oraz pozostałych pracowników. Wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, chęć niesienia pomocy innym, pełna akceptacja oraz tolerancja dla każdego człowieka są wartościami, które wcielane są w nasze szkolne życie każdego dnia oraz pozwalają uczniom niepełnosprawnym w pełni uczestniczyć w życiu szkoły, być aktywnymi w trakcie różnorodnych zajęć, uroczystości szkolnych i konkursów. Dzięki zintegrowanym działaniom nauczycieli, uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły każde dziecko w naszej placówce może czuć się bezpiecznie, swobodnie, może realizować swoje pasje, zainteresowania, każde dziecko znajdzie swoją bratnią duszę, której będzie mogło bezgranicznie zaufać.
Bardzo dobrze wiemy, że niestety nie we wszystkich aspektach życia osoby niepełnosprawne są traktowane sprawiedliwie, z należnym im szacunkiem. Dlatego też chcemy w tym dniu, w dniu 5 maja, w Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, zwrócić szczególną uwagę na problem nierównego traktowania osób niepełnosprawnych. Ten dzień powinien skłonić do refleksji, do przemyślenia otaczającej nas rzeczywistości i wsłuchania się w potrzeby osób niepełnosprawnych dotyczące ich codziennego funkcjonowania oraz barier, które napotykają w swoim codziennym życiu.
Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność to dość powszechne zjawisko. Z dyskryminacją mamy do czynienia wtedy, gdy osoba z powodu swojej niepełnosprawności jest traktowana gorzej, niż inna osoba w bardzo podobnej sytuacji – mówimy wtedy o dyskryminacji bezpośredniej. Dyskryminacja pośrednia natomiast to sytuacja, gdy uważany za neutralny przepis, jakieś kryterium lub stosowana praktyka stawiają w szczególnie niekorzystnej sytuacji osoby niepełnosprawne w porównaniu do innych osób. Jako dyskryminację uważa się ponadto różne niepożądane zachowania związane z niepełnosprawnością, które mają na celu lub skutkiem ich bywa naruszenie godności osoby i stworzenie upokarzającej, onieśmielającej, poniżającej, wrogiej lub uwłaczającej atmosfery.
W Polsce żyje ponad 4 mln osób niepełnosprawnych. Około 100 tys. spośród nich to osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to niepełnosprawność, która często powoduje problemy w komunikowaniu się, w przyswajaniu wiedzy, w podejmowaniu racjonalnych decyzji czy też w radzeniu sobie w życiu osobistym i zawodowym. Dzień 5 maja to także Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Święto to jest obchodzone w całej Europie od lat 90 XX wieku, w Polsce zaś pierwsze obchody tego dnia datuje się na rok 1999. W ramach tego dnia odbywają się nabożeństwa, kolorowe marsze, w których uczestniczą nie tylko osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ale również ich krewni, opiekunowie, jak również politycy, działacze różnych organizacji oraz wszyscy chętni, którzy chcą wyrazić swoje zrozumienie dla problemu i solidarność z osobami niepełnosprawnymi.

Paulina Tumidajewicz