3-Maja – czym dla nas jest ta data?

Dla setek młodych ludzi to jedna z nic nie znaczących uroczystości. Zwłaszcza, że świętujemy również pierwszego i drugiego maja (Święto Pracy i Dzień Flagi). Czy to przypadek, że miesiąc maj jest w naszym życiu tak ważny? Tak jak młode liście zwiastują nadejście wiosny, tak wszystkie majowe wydarzenia w naszej historii budziły nadzieje Polaków. Dziś, na początku nowego wieku, żyjąc w zwariowanym tempie negujemy wszelkie wartości, odrzucamy jakiekolwiek formy czczenia przeszłości, wysuwając na plan pierwszy życie teraźniejszością. Nudzą nas apele, święta, rocznice. Okazuje się jednak, że gdy nawet bardzo unikamy historii, ona nie pozwala nam o sobie zapomnieć i dzieje się na naszych oczach. Pewnie większość z nas ma świadomość w jak wyjątkowych czasach żyjemy obecnie. Są w nas obawy związane z zagrożeniem suwerenności. Podobnie musieli czuć się nasi przodkowie, wiedząc, że muszą się spieszyć z decyzjami, od których zależy przyszłość Ojczyzny. Konstytucja 3-Maja to jedna z najchlubniejszych kart naszych dziejów – pierwsza w Europie, druga na świecie. Powstała w szczególnie trudnych czasach, po I rozbiorze i była czymś w rodzaju testamentu upadającej I Rzeczypospolitej. Nasi pradziadowie, korzystając ze sprzyjającej sytuacji uwikłania Rosji w wojny z Turcją i Szwecją postanowili przeprowadzić reformy na Sejmie Czteroletnim. Owocem ich pracy była Konstytucja. Jak sami piszą (…) dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny i jej granic niniejszą Konstytucję uchwalamy. 3-Maja 1791 r. stronnictwo patriotyczne osiągnęło wielkie zwycięstwo nad silami starego porządku. Mimo gwałtownych wystąpień przedstawicieli obozu hetmańskiego sejm uchwalił Konstytucję. Tego dnia lud Warszawy od rana gromadnie wyległ na ulice. Na wieść o uchwaleniu Konstytucji, przed Zamkiem Królewskim odbyła się wielka patriotyczna demonstracja. Cieszono się z tego, że nie będą zrywane sejmy, że oprócz króla, mającego sprawować władzę dziedzicznie, będzie też rząd – zwany Strażą Praw. Bezpieczeństwa kraju będzie bronić 100 tys. armia. Włączono do konstytucji również „Prawo o miastach królewskich”. Ustawodawcy zapewnili chłopom opiekę państwa. Polacy wyciągnęli lekcję z I rozbioru. Nie chcieli dopuści do kolejnych. Niestety zdrada targowiczan uniemożliwiła wprowadzenie w życie zapisów Konstytucji. Obowiązywały one niespełna rok. Zdrajcy zapisali się niechlubnie na kartach historii doprowadzając do utraty niepodległości przez Polskę na ponad 123 lata. Dziś zadajemy sobie niejednokrotnie pytanie: Kim my jesteśmy? Jaka cząstka naszych pańskich, szlacheckich przodków w nas pozostała. W jakim stopniu oddziałuje ona na nasz narodowy charakter, naszą mentalność, poczucie tożsamości, umiłowanie wolności i swobody. Naszym zadaniem jest utwierdzać siebie i innych, że posiadamy nadal takie cnoty jak: mądrość, honor, odwaga, miłość do Ojczyzny. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Przecież naród, który nie zna swej przeszłości umiera i nie buduje przyszłości.
W tym roku przypada 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-Maja. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów jest „Biało-Czerwone – te barwy nas łączą”. Chcemy w różny sposób, ale aktywnie, uczestniczyć w obchodach świąt majowych, na sportowo, artystycznie i intelektualnie.
26 kwietnia 2022 r.odbył się I. marszobieg na dystansie 1791m. Wzięło w nim udział 64 uczniów z klas: 7b, 7c, 8b. Opiekę sprawowali: R. Banaś, E. Bociarska. S. Krupa W. Banaś, L. Sekuła. Uczestnicy z dumą prezentowali stroje w barwach narodowych z logo biegu. Towarzyszył im dobry nastrój, poczucie wspólnoty i dobrej zabawy. Wierzymy, że podobne akcje staną się tradycją naszej szkoły a data 1791 na trwałe zapisze się w pamięci uczniów.

27.04.2022 r. nastąpiło podsumowanie konkursów. Za ich przeprowadzenie odpowiadali nauczyciele historii: M. Woźnica, S. Gałek, K. Wiśniewska-Wanot.
Konkurs plastyczny pt. „Ja i moja Ojczyzna”.
Wyróżniono prace ucz. kl. 3a: Krzysztofa Kowalskiego i Miłosza Cieślika.
Konkurs fotograficzny „Te barwy nas łączą” wygrała ucz.kl. 4b Oliwia Karpińska.
Konkurs wiedzy historycznej – Polska w XVIII w. przyniósł następujące wyniki.

  1. miejsce – Jan Wojda – ucz. kl. 6b
  2. miejsce – Oliwia Bakuła – ucz. kl. 6a i Wojciech Stawarz – ucz. kl.7c
  3. miejsce – Jakub Stępień – ucz. kl. 7d.

28.04.2022 odbyła się impreza edukacyjno-patriotyczna „Wokół Konstytucji 3 Maja 1791”.
Był to konkurs ogólnopolski przeprowadzony online. Uczestniczyło w nim 16 uczniów, głównie z klas ósmych, ale byli również przedstawiciele klas szóstych i siódmych. Mogli wykazać się wiedzą, umiejętnościami oraz refleksem podczas wykonywania zadań w formie quizu.

3 maja 2022 r. społeczność naszego miasta wzięła udział we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, która odbyła się w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. PSP nr 5 reprezentował poczet sztandarowy z klasy 8b.
Bądźmy razem. Bądźmy dumni z naszych biało-czerwonych barw. Pamiętajmy, że wolność nie została nam dana, tylko zadana. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie.