WSPOMAGANIE ROZWOJU MOWY I KOMUNIKACJI U DZIECI Z OPÓŹNIONYM ROZWOJEM MOWY

Co to jest opóźniony rozwój mowy?O opóźnionym rozwoju mowy mówimy zarówno w przypadku dzieci, które: nie mówią, ale rozumieją mowę, nie rozumieją mowy, ale mówią, nie mówią i nie rozumieją mowy. Jak można stymulować mowę dziecka? Dużo mówmy do dziecka, aby dziecko nauczyło się rozumieć mowę. Łączmy słowa z gestami,