UCZEŃ SŁABOSŁYSZĄCY

Uczeń słabosłyszący to dziecko, które ma pozostałości słuchu wystarczające do skutecznego odbierania informacji językowych za pomocą słuchu, najczęściej przy użyciu aparatu słuchowego.Najważniejszym celem pracy z uczniem słabosłyszący jest rozwój umiejętności komunikacyjnych takich, aby dziecko mogło porozumiewać się, wyrażać siebie i poznawać świat. Wymaga to od nauczycieli spójnych, zintegrowanych działań opartych