„Ogólnopolski Tydzień Kariery” w naszej szkole


W dniach 16 i 18 października 2017 r. uczniowie klas VII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum wzięli udział w spotkaniu z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy – panią Bogusławą Mykietyn – ramach 9 Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

OTK to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Inicjatorem akcji jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej. W tym roku hasło przyświecające akcji brzmi: „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”.

W trakcie spotkania uczniowie poznali oczekiwania pracodawców wobec absolwentów kierunków ścisłych oraz zawody przyszłości. Dowiedzieli się także co to jest Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, poznali swoje mocne strony oraz typy osobowości. Otrzymali „Barometr zawodów 2017” dla miasta Radom, a także innych miast w Polsce, który stanowi prognozę zapotrzebowania na pracowników w naszym kraju.

Spotkania przebiegały w miłej, przyjaznej atmosferze, na koniec każdy uczeń otrzymał pakiet materiałów informacyjnych związanych z doradztwem zawodowym.

Ewa Januszewska
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2017/2018"