Zapisy dzieci do świetlicy na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy zapisy dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023.

Przypominamy, że przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, poprzez wypełnienie karty. W każdym roku wymagane jest złożenie nowej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na następny rok szkolny.
Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej do pobrania na stronie szkoły bądź w sekretariacie szkoły lub w świetlicy.
Zainteresowani rodzice proszeni są o wypełnieni karty i jej złożenie w sekretariacie szkoły do 29 kwietnia 2022 r.

Kartę do samodzielnego wydrukowania można pobrać z linku poniżej: