Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w naszej Piątce stało się faktem.

Mury szkoły opuściło 48 absolwentów z dwóch klas ósmych. Wydarzenie rozpoczęła pani Dyrektor Barbara Glimasińska, która następnie oddała głos pani Wiceburmistrz Kamili Kaczorowskiej oraz przewodniczącemu Rady Rodziców panu Grzegorzowi Puzio. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście w osobie Proboszcza Parafii Najświętszej Maryi Panny w Pionkach Ks. Mariusza Wincewicza oraz reprezentantów Rady Rodziców w osobach pana Karola Kowalskiego i pani Agnieszki Wrzesińskiej.

Za swoją pracę na rzecz szkoły wyróżnionych zostało pięcioro uczniów.

Dominik Wieczorek – za reprezentowanie szkoły i sukcesy w konkursach historycznych i matematycznych.
Aleksandra Bolek – za aktywną działalność społeczną.
Julia Miękus i Miłosz Żurawski – za szczególne osiągnięcia sportowe w latach 2016-2021.
Filip Krawiec – za nieocenioną pomoc techniczną podczas uroczystości szkolnych.

Absolwenci, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem otrzymali świadectwa i nagrody z rąk pani Dyrektor Barbary Glimasińskiej oraz wychowawców pani Agaty Dróżdż oraz Edyty Rutkowskiej-Ferchichi. Byli to:
Aleksandra Bolek, Kornelia Chmurzyńska, Zuzanna Cygan, Szymon Dyczkowski, Oliwia Dziedzic, Zuzanna Gregorczyk, Marta Jeleń, Gabriela Kęska, Paweł Korzeń, Maciej Maj, Nikola Michalska, Julia Miękus, Bożena Monkosa, Oliwia Panek, Maciej Sobol, Dominik Wieczorek, Aleksander Kapciak, Julia Płachta, Szymon Romanowski, Lena Sekuła, Filip Seweryn, Jakub Warzecha, Jan Wdowski.

Serdeczne podziękowania złożono rodzicom za trud włożony w wychowanie dzieci, które niejednokrotnie swoimi osiągnięciami sławiły imię szkoły i przydawały dumy pedagogom. Listy gratulacyjne wręczono Państwu:
Bożenie i Marcinowi Bolkom, Marioli i Robertowi Cyganom, Katarzynie i Robertowi Dziedzicom, Monice i Krzysztofowi Jeleniom, Darii i Robertowi Kęskom, Anecie i Arturowi Pankom, Beacie i Piotrowi Sobolom, Małgorzacie i Arkadiuszowi Gregorczykom, Annie i Marcinowi Romanowskim, Jolancie Jaworskiej i Łukaszowi Sekule.

Uroczystość zakończyło pożegnanie starszych kolegów przez uczniów klas siódmych oraz krótki występ artystyczny.