XXXVIII Mały Konkurs Recytatorski

Mały Konkurs Recytatorski odbywa się w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej. Konkurs jest trzyetapowy i każdy uczestnik recytuje 2 wiersze poetów polskich. Myślą przewodnią Konkursu jest rozbudzanie wrażliwości dziecka na kulturę słowa, piękno języka polskiego i zapoznanie go z najcenniejszymi dziełami literatury polskiej.


W etapie miejskim naszą szkołę reprezentowali:
Miłosz Cieślik 2a – opiekun pan Marek Gałan
Ksawery Cieślik 2b – opiekun pani Elżbieta Wojdyło
Maja Warchoł 4c – opiekun pani Marzena Murawska
Natalia Strzelecka 4c – opiekun pani Marzena Murawska
Kornelia Piwońska 6a – opiekun pani Izabela Warchoł
Weronika Lasota 7b – opiekun pani Monika Dziekan
Oliwia Bakuła 5a – opiekun pani Barbara Wójcik

Jury w składzie:

  • Adolf Krzemiński – Prezes Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” w Radomiu, Prezes Stowarzyszenia Literackiego „Łuczywo”, poeta, regionalista – przewodniczący
  • Marian Popis – Członek Prezydium Towarzystwa Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska”
    w Radomiu – członek

oceniało dobór repertuaru – odpowiedni do możliwości wykonawczych uczestnika Konkursu, wartości artystyczne utworów, interpretację utworów, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny.

Do Rejonowego Koncertu Laureatów w Radomiu zakwalifikowali się:

  • Miłosz Cieślik kl.2a
  • Weronika Lasota kl.7b

Wyróżnienia otrzymali:

  • Oliwia Bakuła kl.5a
  • Kornelia Piwońska kl.6a

Dziękujemy uczniom za ogromny wkład pracy i zaangażowanie w krzewienie kultury słowa.

Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu nagrań oraz nauczycielom za zaangażowanie i przygotowanie uczniów w wyjątkowo trudnych warunkach pandemicznych.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zachęcamy do dalszej pracy ze słowem literackim.