XXI Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę

7 października 2021 r. reprezentanci naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu Rodziny Szkół Papieskich w  Częstochowie. Była to wspaniała okazja do oddania hołdu patronowi szkoły Janowi Pawłowi II oraz wspólnej modlitwy z przedstawicielami szkół z całej Polski. Sztandar naszej szkoły dumnie powiewał wśród innych. Po uroczystej Mszy świętej został odczytany akt zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski oraz list do Ojca Świętego Franciszka. Była też okazja do przejścia drogi krzyżowej wzdłuż wału Jasnej Góry i zakończenia pielgrzymki wspólną fotografią przy pomniku patrona naszej szkoły Świętego Jana Pawła II.

Opiekę sprawowali – Izabela Warchoł, Maria Pęczek, Ks. Jacek Maroszek