XX OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II NA JASNĄ GÓRĘ – TOTUS TUUS – 8 PAŹDZIERNIKA 2020

Każdego roku uczniowie naszej szkoły pielgrzymują na Jasną Górę, aby oddać hołd Patronowi Szkoły Janowi Pawłowi II. W tym szczególnym roku, w 100. Rocznicę Jego urodzin, również udało się modlić przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej i uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej sprawowanej przez biskupa Antoniego Długosza.
Tegoroczne uroczystości przebiegały pod hasłem: TOTUS TUUS . Słowa, które oznaczają „Cały Twój”, Papież Jan Paweł II wybrał, jako motto swojego pontyfikatu. Te słowa uczą młode pokolenie całkowitego zawierzenia Matce Bożej. Taki akt zawierzenia otrzymała każda szkoła uczestnicząca w pielgrzymce. Ten akt na pewno ozdobi mury naszej szkoły.
Uczniowie PSP nr 5 w Pionkach dumnie reprezentowali naszą szkołę, a nasz sztandar powiewał wśród sztandarów innych szkół z całej Polski noszących imię Jana Pawła II.