WIZYTA W STRAŻY POŻARNEJ W PIONKACH

5 XII 2019 klasy 1b i 2c udały się do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu na ulicę Zakładową 3 w Pionkach, na zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Było to pierwsze spotkanie 1b ze strażakami i kolejne klasy 2c. Rok temu uczniowie 2c brali udział w projekcie „Bezpieczny Dom” i akcji „Ognik” w Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu. Teraz dzieci chciały zwiedzić pomieszczenia jednostki w Pionkach, posłuchać opowieści strażaków o swoim zawodzie i przypomnieć sobie jak zachować się w sytuacji zagrożenia, a także gdzie otrzymać pomoc i jak o nią poprosić. Po zajęciach wszyscy byli bardzo przejęci i przekonani, że równie ważne jak działanie w obliczu zagrożenia jest zapobieganie sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu i przewidywanie konsekwencji własnych zachowań. Dziękujemy strażakom za wspaniałe zajęcia.
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??