Zmysł słuchu

[Ucho]

    Słuch jest zmysłem odgrywającym ważną rolę w życiu każdego człowieka. Dzięki niemu poznajemy rzeczywistość. Umożliwia nam pracę, nawiązywanie kontaktów społecznych, dostarcza nam sygnałów ważnych dla fizycznego i psychicznego bezpieczeństwa oraz umożliwia nam wypoczynek.

    Naturalne jest, że z wiekiem następuje pogorszenie słuchu, ale często jego upośledzenie ma charakter nabyty. Ważna jest wobec tego profilaktyka i jak najszybsze rozpoznanie problemu.

    Problem ze słuchem może pojawić się u dziecka w każdym wieku. Wczesne wykrycie zaburzeń pozwoli na złagodzenie lub usunięcie dysfunkcji oraz umożliwi wdrożenie odpowiednich działań leczniczych, a tym samym zapewni dzieciom równe szanse rozwojowe. Wiele zależy od rodziców i nauczycieli, bacznie obserwujmy dzieci i w porę zareagujmy na zauważone objawy.

    Symptomy wskazujące na możliwość występowania zaburzeń słuchowych u dzieci:

 • opóźnione reagowanie na zawołanie
 • ograniczony zasób słownictwa
 • opóźniony rozwój mowy
 • trudności ze zrozumieniem pytania, polecenia
 • trudności z lokalizacją źródła dźwięku
 • głośne mówienie
 • bóle głowy
 • problemy z koncentracją uwagi
 • częste prośby o powtórzenie
 • siadanie blisko źródła dźwięku, np. telewizora
 • problemy z pisaniem ze słuchu
 • unikanie kontaktów rówieśniczych
 
Opracowanie:
Lidia Jaroszek


Powrót do Top Secret