Opracowanie:
mgr Irmina Wrona
nauczycielka nauczania zintegrowanego


Jak pomóc dziecku w nauce szkolnej?

    Dom rodzinny jest w dużym stopniu miejscem nauki i wypoczynku dziecka i rodzice mają duże możliwości wpływania na zachowanie właściwych proporcji między tymi podstawowymi elementami życia dziecka uczęszczającego do szkoły.
    Dziecko wstępując do szkoły podstawowej rozpoczyna nowy okres w swym życiu. Przyjmuje na siebie obowiązki, podlega rygorom, ma mniej czasu na zabawę i rozrywki.
    Praca ucznia, a zwłaszcza ucznia klas młodszych powinna być ściśle sprzężona z jego wypoczynkiem. Niewłaściwy rytm pracy i wypoczynku ucznia powoduje osłabienie jego organizmu, bóle głowy, szybkie męczenie się, zmniejszenie odporności na choroby itp. Rodzice powinni bacznie śledzić rozwój własnych dzieci, odpowiednio je odżywiać, ubierać i dbać o ich zdrowie, informować lekarza i wychowawcę o swych podejrzeniach i niepokojach powstałych w skutek stwierdzenia niespokojnego snu, braku apetytu, bólów głowy, skłonności do szybkiego męczenia się. Dobre zdrowie dziecka to pierwszy i podstawowy warunek jego przyszłych sukcesów w szkole.
    Każde dziecko lubi ruch i zabawy, które są konieczne dla umysłowego rozwoju. Zabawy są również doskonałymi środkami na zagospodarowanie czasu wolnego dziecka z niższych klas szkoły podstawowej. Najkorzystniejsze dla dziecka są tzw. zabawki konstrukcyjne i problemowe, a więc takie, które pobudzają wyobraźnię i zmuszają do myślenia, do rozwiązywania jakiegoś zawartego w nich zadania.
    Duże znaczenie dla jakości pracy domowej dziecka mają warunki zewnętrzne, a przede wszystkim miejsce pracy. Każde dziecko powinno mieć własny kącik- stałe miejsce do pracy, które oszczędza dziecku energii niezbędnej przy adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia, a poza tym mobilizuje go, gdyż wytwarza roboczy nastrój i korzystną dla pracy atmosferę. Sprawą bardzo ważną jest oświetlenie pokoju. Pokój powinien być jasny, a światło powinno padać z lewej strony pracującego.
    Z chwilą pójścia dziecka do szkoły rodzice powinni w bardziej rygorystyczny sposób regulować dzienny czas dziecka. Od samego początku należy przyzwyczaić dziecko do uczenia się w pewnych stałych godzinach, w czasie których w mieszkaniu powinno być cicho. Należy przyjąć zasadę, że dziecko odrabiające lekcje jest "nietykalne", a wszystkie prace w gospodarstwie domowym powinno wykonać przed albo po odrobieniu lekcji.
    Przed przystąpieniem do pracy dziecko powinno wykonać pewne czynności wstępne, a więc przewietrzyć pokój, przygotować stół i potrzebne książki oraz przybory, przejrzeć tygodniowy rozkład zajęć i ustalić bieżący plan pracy. Najpierw należy rozwiązywać zadania, które sprawiają największe trudności, pamiętając o okresach wytchnienia. W procesie uczenia się ważną rolę odgrywa samokontrola wykonanej pracy.
    Sprawmy aby dziecko samo odkryło błędy i samo je poprawiło sięgając do podręcznika, słownika czy encyklopedii. Po odrobieniu i powtórzeniu lekcji dziecko powinno przygotować książki i przybory na następny dzień. Sprawą ważną jest także wytworzenie przez rodziców atmosfery poszanowania nauki. Pokażmy dzieciom, że my także nie potrafimy obejść się bez książek, czasopism, że posiadamy własną biblioteczkę ale korzystamy również z bibliotek publicznych. Rozmawiajmy o najnowszych osiągnięciach nauki, powieściach, autorach, filmach czy sztukach teatralnych. Jednak stworzenie intelektualnej atmosfery nie wystarcza. Czasami dziecku należy pomóc.
    Spróbujmy od czasu do czasu przeczytać z nim rozdział książki, porozmawiać na dany temat, dowiedzieć się od niego pewnych dat historycznych czy poszukać na mapie miast i państw. Prowadząc od czasu do czasu takie rozmowy "przypadkowo" wiążące się z programem szkolnym pomagamy dziecku w nauce.

Chcąc dobrze przysłużyć się własnym dzieciom rodzice powinni przede wszystkim:

 • stworzyć odpowiednie warunki pracy,
 • określić stałe godziny pracy,
 • przekonać dziecko, że nauka to bogactwo,
 • pohamować swe fałszywe ambicje i nie zmuszać dziecka do pracy ponad siły,
 • pod żadnym pozorem nie odrabiać za dziecko lekcji,
 • pomoc w nauce ograniczyć do minimum,
 • pozostawać w stałym kontakcie z nauczycielem.

Aby dokładniej zapoznać się w/w problemem proponuję przeczytać następujące pozycje:

 1. K. Kotłowski "Problemy wychowania w rodzinie"
 2. W. Polak "Organizacja pracy domowej ucznia. Zagadnienia obciążenia"
 3. J. Szurek "Jak pomagać dzieciom w nauce"
 4. T. Wujek "Praca domowa i czynny wypoczynek ucznia"
 5. J. Zborowski "Proces nauki domowej ucznia"


Powrót do Top Secret