Uczniowie losują następujące tematy dla poszczególnych grup: