Przebieg lekcji:
  1. Czynności organizacyjne
  2. Wprowadzenie
  3. Omówienie tematu lekcji
  4. Praca twórcza uczniów
  5. Wyjaśnienie tematów prac i techniki.
  6. Podsumowanie lekcji.
  7. Omówienie i ocena prac.
  8. Uporządkowanie warsztatu pracy.