Edward Manet, Claude Monet, Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro i Edgar Degas zaczęli występować wspólnie od 1871 roku.
Zwrócili uwagę na światło, na jego siłę przenikania koloru i kształtu z nim związanego. Spotkali się z wielkim niezrozumieniem krytyków. Sama nazwa pojawiła się w roku 1874 gdy Monet wystawił obraz przedstawiający wschód słońca a zatytułowany "Impresja". Obraz i nazwę wyśmiano, a cały kierunek nazwano dla ośmieszenia Impresjonizmem.

Światło w obrazach impresjonistów dzieliło, rozpraszało formę, uczyło, że kolor zależny jest od blasku, że jest chwilowy, że drga i narzuca malarzowi swoistą technikę tworzenia, a także zmusza do malowania w pełnym oświetleniu.

W Polsce Impresjonizm pojawił się w ostatnim dziesięcioleciu. Tworzyli: Józef Pankiewicz i Stanisław Podkowiński.