Na dzisiejszej lekcji poznamy nowy kierunek w sztuce zwany Impresjonizmem.
Pojawił się on w latach siedemdziesiątych XIX wieku. W ogólnym znaczeniu impresjonizm to wrażenie widoku osoby, przedmiotu, a nie studiowanie szczegółów modela. W malarstwie jest to uchwycenie momentu.