Cele
Cele lekcji
Cele dydaktyczne
  • Poznanie kierunku malarstwa XIX wieku zwanego Impresjonizmem,
  • Wprowadzenie pojęcia: Impresjonizm,
  • Kształcenie wyobraźni, posługiwania się barwą.
Cele wychowawcze
  • Kształcenie umiejętności współpracy w grupie,
  • Rozbudzanie zainteresowania sztuką,
  • Rozbudzanie zainteresowania technikami plastycznymi.