Porównanie operatorów stosowanych do formułowania pytań dla wyszukiwarek

Słowa, frazy, litery, operatory
Operator Sposób interpretacji
Wyszukiwarka Onet-u Altavista Google
pojedyncze słowa
piłka ręczna
Każde słowo jest traktowane oddzielnie. Wyszukiwarka znajdzie strony, które zawierają jak najwięcej słów bądź fraz użytych w zapytaniu. Na początku listy wyników pokazywane są dokumenty najlepiej odpowiadające zapytaniu.
W tym wypadku najpierw wyświetlone zostaną strony, w których występują obok siebie słowa
piłka i ręczna (czyli np. o drużynie sportowej), następnie te, na których znajdują się te słowa, ale w znacznej odległości od siebie, a na końcu strony, w których występuje choćby jedno z podanych słów (czyli także o piłkach do metalu i robótkach ręcznych)
użycie cudzysłowu
zamiast:
piłka ręczna
lepiej:
"piłka ręczna"
Frazy składające się z większej ilości słów powinny być ujęte w cudzysłów, gdyż tylko wtedy wyszukiwarka traktuje je jako całość. Poszczególne frazy należy oddzielać przecinkami.

Pierwsze zapytanie jest zbyt wieloznaczne (zobacz przykład powyżej) Przy zastosowaniu cudzysłowu wyszukiwarka znajdzie tylko te strony z tekstem piłka ręczna bez innych odmienionych wariantów pojawienia się tych słów.

użycie wielkich liter
zamiast:
czerwone gitary, piasek
lepiej:
Czerwone Gitary,  Piasek
Używając wielkich liter precyzujesz, że szukanie ma dotyczyć słów dokładnie tak zapisanych. Słowa rozpoczynające się z wielkiej litery są traktowane jak oddzielne frazy. Użycie małych liter powoduje, że wyszukiwane są wyrazy zaczynające się zarówno z małej jak i z dużej litery (np. Onet, onet). Jeśli wpiszesz słowo zaczynające się dużą literą (np. Onet), to zostaną znalezione wyłącznie wyrażenia zaczynające dużą literą. Nie jest czuła na wielkość liter. Przykładowo, wpisanie "wodospad Niagara"
da taki sam efekt jak "WODOSPAD NIAGARA"
czy
"WoDoSpAd NiAgArA"
użycie operatorów + i -
zamiast:
Republika
lepiej:
Republika, +serwis -kraj
Używając znaku "+" precyzujesz, że podane słowo musi wystąpić na stronie. Używając znaku "-" określasz, że podane słowo nie może wystąpić na stronie.
Dlatego w pierwszym przykładzie wyszukane zostaną zarówno Republika Południowej Afryki, Republika Czeska, itp. W drugim - tylko serwisy o nazwie Republika, a nie kraje.
Operatory logiczne
Operator Opis i przykład Obsługa
Wyszukiwarka Onet-u
Inktomi (Infoseek)
Altavista Google
AND
równoważne ze znakiem
+ (plus)
zostaną odnalezione te dokumenty, w których występują oba wskazane słowa (niekoniecznie obok siebie). Google traktują operator AND jako domyślny (nie ma potrzeby umieszczania go między wyrazami)

ogłoszenia AND Onet

TAK TAK TAK
obsługiwane domyślnie
OR odnalezione zostaną te dokumenty, w których występuje przynajmniej jedno z wymienionych słów

Onet OR Onet.pl

TAK TAK TAK
NOT
równoważne ze znakiem
- (minus)
tylko Infoseek
wskaże dokumenty, w których nie występuje dane słowo (czyli np. wszystko gdzie pojawia się "programy" a nie pojawia się "wirusy")

programy NOT wirusy

TAK NIE NIE
AND NOT
równoważne ze znakiem
- (minus)
wskaże dokumenty, w których nie występuje dane słowo (czyli np. wszystko gdzie pojawia się "programy" a nie pojawia się "wirusy")

programy AND NOT wirusy

NIE TAK NIE
( ) aby zgrupować wyrażenia logiczne należy użyć nawiasów (poszuka wszystkich dokumentów ze słowami AltaVista i Onet, ale nie tych, które są pod adresem www.altavista.com

(AltaVista AND Onet)
AND NOT
url:www.altavista.wirusy

TAK TAK TAK
UWAGA!: operatory logiczne należy pisać dużymi literami
Operatory specjalne
Operator Opis Obsługa
Wyszukiwarka
Onet-u
Altavista Google
link:onet.pl szukanie dokumentów zawierających przynajmniej jeden link do stron o podanym adresie (np. onet.pl), np. znajdzie strony, na których jest link zatytułowany strona główna onet-u prowadzący do http://www.onet.pl TAK TAK TAK
anchor:strona główna
(Google wykorzystuje operator allinanchor:)
szukanie dokumentów zawierających podane słowo/wyrażenie w nazwie linku, np. znajdzie link zatytułowany strona główna onet-u prowadzący do http://www.onet.pl NIE TAK TAK
serwer:onet.pl szukanie dokumentów znajdujących się na konkretnym hoście (czyli serwerze) NIE TAK NIE
site:biznes.onet.pl szukanie strony w konkretnym serwisie (site), np. biznes.onet.pl TAK NIE TAK
domain:onet.pl szukanie dokumentów w domenie onet.pl, np. adresy.onet.pl; rozrywka.onet.pl; biznes.onet.pl NIE TAK TAK
url:sport
(Google wykorzystuje operator
inurl: lub allinurl:)
szukanie dokumentów ze słowem sport w adresie, czyli url-u strony, np. wynikiem wyszukiwania może być strona http://katalog.onet.pl/sport_i_rekreacja/ TAK TAK TAK
title:"katalog www"
(Google wykorzystuje operator
intitle:)
szukanie dokumentów których tytuł zawiera wskazane wyrażenie "katalog www" TAK TAK TAK
pole_META:słowo szukanie stron z innym znacznikiem meta (może to być np. author, keywords, description, itp.), który zawiera szukane słowo TAK NIE NIE
text:wyszukiwarka
(Google wykorzystuje operator
allintext:)
text: szukanie dokumentów, które jedynie w treści (a więc nie w opisach obrazków, META znacznikach, itd) zawierają szukane słowo lub wyrażenie NIE TAK TAK
image:jabłuszko szukanie dokumentów zawierających dane wyrażenie w nazwie obrazka NIE TAK NIE
applet:openwindow szukanie dokumentów, w których pojawia się applet javy o podanej nazwie NIE TAK NIE
object:coffe szukanie dokumentów, w których pojawia się obiekt o podanej nazwie NIE TAK NIE
like:coffe
(Google wykorzystuje w tym celu operator
related:)
pokazywanie dokumentów podobnych do danej strony WWW
("podobieństwo" jest ustalane przez wyszukiwarkę na podstawie różnych kryteriów, nie zawsze odpowiada to w 100% naszym oczekiwaniom)
NIE TAK TAK
Oprócz wyżej wymienionych operatorów specjalnych można spotkać wiele innych, ale ich opis w tym miejscu wydaje się być zbędny, gdyż używane są zdecydowanie rzadziej. Polecam natomiast, zapoznanie się ze szczegółowymi opisami mechanizmów wyszukujących poszczególnych producentów, na ich stronach.
Ręczne wypisywanie operatorów specjalnych może być polecane bardziej zaawansowanym użytkownikom, dla których niewystarczające wydają się być możliwości, oferowane przez formularze zapytań zaawansowanych (chociaż w codziennej pracy wydaje się, że spełniają one większość naszych oczekiwań).

[Powrót]