ABC Profilaktyki
Alkohol i Nieletni

    Według danych Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 39% chłopców i 23% dziewcząt w wieku 15 lat upiło się podczas ostatniego miesiąca. Wiek inicjacji alkoholowej coraz bardziej się obniża.

    Ponieważ alkohol jest akceptowaną stroną życia Polaków, często nastolatki najpierw sięgają po niego. Na spożywanie alkoholu jest powszechne przyzwolenie; jest on łatwo dostępny.

    Alkohol jest przewodnikiem wiodącym do innych narkotyków.

    Dzieci w wieku 11-13 lat intensywnie rosną. Rozwija się ich ciało, mózg i organy wewnętrzne. Spożywanie alkoholu przez dzieci ma kolosalny wpływ ich rozwój i wyrządza ogromne szkody w organizmach, które dojrzewają.

    Żaden środek odurzający, powodujący zmiany w mózgu, nie może być uważany za bezpieczny dla dzieci - nawet w małych ilościach. U dzieci wciąż dojrzewają funkcje intelektualne i emocjonalne, na które alkohol ma wpływ.

    Pierwszym alkoholem, po który najczęściej sięgają nastolatki, jest piwo.

    Dzieci nie wiedzą, nie rozumieją, że 3 puszki piwa to dokładnie taka sama ilość alkoholu jak 3 kieliszki wódki. Rozmawiajmy z dziećmi o tym, że puszka piwa, lampka wina i kieliszek wódki zawierają taką samą ilość etanolu, który może nieodwracalnie zniszczyć dojrzewające komórki.

    Odpowiednie podejście do problemu picia alkoholu przez dziecko w domu (przy okazji celebrowania uroczystości rodzinnych) może uczyć je rozsądku i odpowiedzialności, a pobłażanie w tej kwestii osłabia wartość abstynencji i obniża poczucie ryzyka związanego z piciem. Ponadto dziecko może rozumieć zgodę rodziców na picie przez niego w domu, jako ogólne przyzwolenie na spożywanie alkoholu.

    Krótko mówiąc: to, czy dziecko będzie piło alkohol w domu, czy nie, zależy od decyzji rodziców. Na pewno warto o tym rozmawiać z dzieckiem.

Opracowanie:
Ewa Januszewska


Powrót do Top Secret