„Totus Tuus – cały Twój”

Pod takim hasłem w niedzielę 11 października 2020 roku przeżywaliśmy w Polsce XX Dzień Papieski. Dla nas – Społeczność „Piątki” był to szczególnie ważny dzień – dziękowaliśmy za naszego Patrona, Świętego Jana Pawła II, wspominając 100 rocznicę Jego urodzin i uczestnicząc w uroczystej Mszy Świętej w kościele pw. NMP Królowej Polski.