Terminy spotkań w roku szkolnym 2021/2022

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022:

Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie opublikowany po rozpoczęciu roku szkolnego.

Na zebranie z wychowawcą mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
Przy wejściach do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego zobowiązana jest obligatoryjnie skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
Prosimy również o założenie maseczek.

Spotkania z rodzicami odbędą się w dniach 8 i 9 września 2021 r. wg poniższego harmonogramu.

ŚRODA 8 września 2021
1A – 17.00 – Sala 2
1B – 17.00 – Sala 10
2C – 17.00 – Sala 8
3A – 17.00 – Sala 3
4B – 16.45 – Sala 117
4C – 17.00 – Sala 213
6A – 17.15 – Sala 109
6B – 17.30 – Sala 201
7A – 16.45 – Sala 207
8C – 17.15 – Sala 209
8D – 17.00 – Sala 212

CZWARTEK 9 września 2021
2B – 17.00 – Sala 2
2A – 17.00 – Sala 8
3B – 17.00 – Sala 3
3C – 17.00 – Sala 10
4A – 16.45 – Sala 117
5A – 17.00 – Sala 102
5B – 17.15 – Sala 114
5C – 17.30 – Sala 101
7B – 16.45 – Sala 113
7C – 17.00 – Sala 201
7D – 17.15 – Sala 211
8A – 17.00 – Sala 112
8B – 17.15 – Sala 209