Szkolne dokumenty

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych w PSP Nr 5 przewidzianych do realizacji w roku szkolnym 2020/2021.

Szkolny program wychowawczy-profilaktyczny na lata 2021-2022.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej (01-02-2021).

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w PSP Nr 5 (Zarządzenie Nr 13/2020).

Statut Szkoły (23-03-2021).

Procedury działań interwencyjnych nauczycieli. (11-2017).

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. (2021).

Regulamin wycieczki (11-2017).

Regulamin świetlicy szkolnej (11-2017).

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego Librus.] Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego Librus (11-2017).

Regulamin Rady Pedagogicznej (11-2017).

Regulamin monitoringu wizyjnego (2019-11-25)