PSP nr 5 w Pionkach obchodzi dzień Komisji Edukacji Narodowej

Uroczysta akademia z okazji dnia Komisji Edukacji Narodowej w PSP nr 5 w Pionkach rozpoczęła się od przecięcia wstęgi przez zaproszonych gości i poświęcenia odnowionej hali gimnastycznej przez ks. proboszcza Mariusza Wincewicza. Dyrektor szkoły, p. Marzena Murawska złożyła podziękowania władzom naszego miasta, radnym Rady Miasta Pionki i Panu Burmistrzowi, Robertowi Kowalczykowi, przedstawicielom Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Mienia Gminnego w Pionkach oraz radnym samorządu województwa mazowieckiego, którzy w ramach projektu „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019” zabiegali o modernizację hali gimnastycznej. Pani dyrektor dziękowała władzom miasta i władzom samorządu województwa mazowieckiego za dobrą współpracę, za dbanie o naszą szkołę, życzyła wytrwałości w tej służbie i energii do działania na rzecz wszystkich dzieci, uczących się w budynku i korzystających z obiektów sportowych w PSP nr 5.

Następnie głos zabrała pani wiceburmistrz, Kamila Kaczorowska, która wręczyła nagrody nauczycielom w imieniu Burmistrza Miasta Pionki, pana Roberta Kowalczyka. Gratulacje złożyła także kierownik Wydziału Edukacji, pani Barbara Siek. Nagrodzeni zostali: p. Ewa Januszewska, p. Katarzyna Stolarska, p. Dorota Podsiadła i p. Leszek Sekuła – gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Nauczyciel,
On mnie nauczył pierwszych liter,
On księgę otworzył
i zobaczyłem,
jak gorące, burzliwe
były dzieje ojczyste.

On mi pokazał piękno krajobrazu,
nazwy drzew odczytałem
z listów – liści.

Poznałem głosy ptaków,
ich radosną rozmowę.

On mnie nauczył
wypowiadać słowa –
o miłości,
dobroci,
o krainie słońca.

Ten uroczysty dzień stał się także okazją do wręczenia nagród dyrektora wyróżniającym się nauczycielom: p. Renacie Banaś, p. Wojciechowi Banasiowi, p. Karolinie Ditrych, p. Agacie Dróżdż, p. Sylwii Gałek, p. Beacie Jaśkiewicz, p. Joannie Klich, p. Annie Kuczmerze, p. Jolancie Majcher, p. Renacie Szewczyk, p. Elżbiecie Śmietance, p. Teresie Tkaczyk i p. Izabeli Warchoł. Nagrodzeni zostali także pracownicy obsługi i administracji PSP nr 5. W skierowanych do nich życzeniach usłyszeli, by codzienna praca dawała im radość, a słowa Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” wyznaczały kierunek ich działań w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

W trakcie uroczystości życzenia złożył również wszystkim nauczycielom oraz uczniom Przewodniczący Rady Miasta, p. Wojciech Maślanek. Były też ciepłe słowa od przedstawicieli Rady Rodziców szkoły.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna przygotowana przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli zespołu humanistyczno-artystycznego. Nie zabrakło pięknych piosenek z taneczną oprawą, czy zespołowej gry na dzwonkach w wykonaniu uczniów klasy III c. Wszyscy mieli też okazję wysłuchać utworów w trzech językach, a wiele osób przypomniało sobie ze swoich lat szkolnych piosenkę „Pust wsiegda budiet sonce”. Było też „Jezioro łabędzie” w klasycznym i sparodiowanym wykonaniu, szalony taniec dziewcząt z V c i solowy popis ucznia VII b.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na tę uroczystość Rodzicom oraz radnym Rady Miasta Pionki: p. Annie Wierzyckiej, p. Iwonie Wydmuch, p. Włodzimierzowi Szałabajowi, p. Stanisławowi Pacanowi, p. Grzegorzowi Wąsikowi, p. Pawłowi Kobylasowi, p. Piotrowi Nowakowi.