[Logo Asta] [Herb Pionek] [Logo VEOLIA]

Wycieczka klasy Ia do Puszczy Kozienickiej


Klasa Ia uczestniczy w projekcie ekologicznym organizowanym w naszej szkole. Ma on na celu poznawanie i zwiedzanie miejsc na terenie naszego miasta. Na pierwszych zajęciach przyrodniczych poznawaliśmy cechy charakterystyczne dla pory roku jesieni i środowiska leśnego. Uczniowie obserwowali pogodę, rysowali na kartach elementy jesiennej aury. Cieszyliśmy się z ciepłej i słonecznej jesieni, która obdarzyła nas swoimi barwami i darami. Uczniowie nazywali owoce i warzywa zbierane jesienią. Ciekawość dzieci skupiła się na poznawaniu środowiska leśnego. Dnia 22 X 2018 r. wyruszyliśmy z całą klasą na pieszą wycieczkę do Puszczy Kozienickiej. Celem naszej wędrówki było dojście do lasu i wielokierunkowa aktywność dziecka w sytuacji poznawania ekosystemu leśnego, eksperymentowanie, badanie i nabywanie doświadczeń. Uczniowie oglądali pod lupą ściółkę leśną, nazywali elementy w runie leśnym, odkrywali wiedzę o drzewach i rozróżniali ich nazwy. Widzieliśmy młode sadzonki drzew i dokonywaliśmy ich pomiaru. Mierzyliśmy liście. W lesie słychać było śpiew sikorek, które szykują się do zimy. Udało nam się je zobaczyć. Uczniowie poznali wzajemne powiązania składników środowiska przyrodniczego. Formułowali spostrzeżenia na podstawie obserwacji, zadawali pytania i wnioskowali. Poznawali warstwy lasu. Po powrocie do szkoły na stronach internetowych wspólnie oglądaliśmy zwierzęta żyjące w puszczy, których nie zobaczyliśmy w lesie i ścieżki turystyczne przygotowane do pieszych leśnych wędrówek po Puszczy Kozienickiej.

To właśnie uczniowie stwierdzili, że w puszczy jest duża wilgotność powietrza i Puszcza Kozienicka – to płuca naszego miasta. Spostrzeżenia z wycieczki niech zachęcają innych do ochrony i szanowania przyrody w najbliższym otoczeniu. Zdrowy ekosystem jest źródłem naszego zdrowia.

 
[muchomor]

Działanie realizowane w ramach projektu „Ekologia – to jest to” realizowanego w ramach Konkursu „Pionki – nasze środowisko, nasze życie”, którego fundatorem jest Fundacja Veolia Polska.

Marzena Janduła
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wykaz projektów"