[Logo Asta] [Herb Pionek] [Logo VEOLIA]

„Mali ekolodzy” z 3a


Wycieczka nad Staw Górny w Pionkach miała na celu nie tylko podziwianie piękna przyrody i obserwację rośli i zwierząt. Głównym celem było zbadanie czystości wody w stawie. Korzystając z profesjonalnego sprzętu, odczynników i pomocy pani Edyty Rutkowskiej-Ferchichi dzieci przeprowadziły doświadczenia, z których jednoznacznie wynikało, że woda w stawie jest czysta. Zaangażowanie w podjęte badania było tak wielkie, że nawet przelotny deszcz nie przeszkodził w pomiarach.

Działanie realizowane w ramach projektu „Ekologia – to jest to” realizowanego w ramach Konkursu „Pionki – nasze środowisko, nasze życie”, którego fundatorem jest Fundacja Veolia Polska.

Lidia Czyżewska
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wykaz projektów"