[Projekt Edukacyjny]

Ojcze Święty - Patronie Nasz

[PSP nr 5 im. Jana Pawła II]

KOCHAMY CIĘ!


[Jan Paweł II] 

Projekt był realizowany w PSP nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach jako element uroczystości poświęconych Kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II w kwietniu 2014 roku.

Niezwykłe życie Karola Wojtyły, później Papieża Jana Pawła II, stanowi dla dzieci i młodzieży materiał do naśladowania.

Życie nie oszczędzało tej osoby. Doświadczył bólu rozstania ze swoją mamą tuż przed I Komunią Świętą, później utracił brata w wieku młodzieńczym, ojca, gdy zaczął studiować. W czasie II wojny światowej o mało nie stracił życia, ciężko pracował, ale zawsze był ciekawy świata i uczył się. Jego niezwykłe zdolności dostrzegło wielu ludzi, którzy spieszyli mu z pomocą. W czasie pontyfikatu zagrożone było jego życie. Od tego momentu stał się wzorem przebaczenia i radości z każdej chwili życia. Jego przezwyciężanie choroby i pokonywanie cierpienia zjednywały mu wielu przyjaciół. To wszystko osiągnął dzięki głębokiej wierze w Jezusa i opiece Matki Boskiej. To człowiek i kapłan, który milczeniem potrafił przemówić najbardziej.

Dlatego powstał projekt edukacyjny „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – KALENDARIUM DROGI DO ŚWIĘTOŚCI”. Istotnym elementem wychowania jest bowiem mocny fundament moralny, którego rozwój rozpoczyna się już w okresie dojrzewania młodego człowieka. Na tej bazie będzie on kształtował swoją osobowość w dorosłym życiu. Sądzę, że realizacja tego projektu w dużym stopniu przyczyniła się do rozwoju wrażliwości na działalność Ojca Świętego. Ukształtowała w uczestnikach projektu poczucie właściwej hierarchii wartości, wskazała na wielki potencjał dobra i piękna, jakie tkwi w każdym z nich, w dużej mierze przyczyniła się do rozwoju osobistych zdolności i uwrażliwiła na potrzeby drugiego człowieka. Wśród metod, jakie pojawiły się w toku realizacji zadań projektowych, dominowały metody aktywizujące, ale również prace mobilizujące ucznia do indywidualnych poszukiwań i przemyśleń. Realizując powyższy projekt, uczniowie rozwinęli swoje umiejętności w zakresie: uczenia się, myślenia, poszukiwania, działania, doskonalenia, komunikowania i współpracy. Była to także doskonała okazja do integracji młodzieży szkolnej. Mam nadzieję, że realizacja projektu pomogła uczniom w zdobywaniu wiedzy o słynnym Polaku i promowaniu historii jego pontyfikatu wśród rówieśników. Bowiem na drodze do osiągania celów wychowawczych stawiane są zwykle wzory postępowania i zachowania. Dzieci potrzebują autorytetów, a takim autorytetem był i jest Ojciec Święty Jan Paweł II – patron naszej szkoły.

„Szukałem was,
teraz przyszliście do mnie
i za to wam dziękuję.”

(Jan Paweł II)

Tytuł projektu:

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – KALENDARIUM DROGI DO ŚWIĘTOŚCI

 

Realizacja projektu:

Julia Bugalska kl. Va

Zuzanna Maj kl. Va

Zuzanna Rdzanek kl. Va

Borys Deszczka kl. Va

Paulina Barańska kl. VIa

Dawid Koziej kl. VIa

Kacper Cebula kl. VIa

Dawid Maciejewski kl. VIa

Jakub Młoczkowski kl. VIa

Paweł Tokarski kl. VIa

[zdjęcie papieża]

 

Opiekun projektu:

MGR IZABELA WARCHOŁ

Cel główny:

Przybliżenie postaci Ojca Świętego Jana Pawła II, niepodważalnego autorytetu, poprzez zgłębianie jego pontyfikatu jako drogi do świętości.

Cele szczegółowe:

Efekt projektu:

Głównym efektem realizacji projektu było portfolio dotyczące życia i pontyfikatu Jana Pawła II (całe kalendarium od narodzin aż do śmierci) uzupełnione fotografiami z wybranych miejsc pobytu Ojca Świętego lub fotografiami Jego postaci w różnych okresach życia.

Sposób prezentacji efektów pracy zespołu projektowego:

Prezentacja efektów pracy grupy odbyła się na forum szkoły i poza nią – portfolio zostało wystawione w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach oraz w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Pionkach.

[zdjęcie papieża]

UWAGA! Całe portfolio zawierające kalendarium o Janie Pawle II znajdziecie na stronie szkoły!

Izabela Warchoł
Kącik Patrona | Papież w szkole