XVII Ogólnopolska Pielgrzymka
 Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę


4 października 2017 r. - „IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ”

W tym roku przedstawiciele szkół noszących imię Jana Pawła II pielgrzymowali na Jasną Górę pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Te słowa Papieża stały się wezwaniem dla uczniów, nauczycieli i rodziców do uczestniczenia w tym wyjątkowym spotkaniu w Częstochowie.

Uczestnikami naszej grupy pielgrzymkowej byli uczniowie klas IV-VII oraz klas II i III gimnazjum, nauczyciele i przedstawiciele Rady Rodziców.

Wyruszyliśmy do Częstochowy wczesnym rankiem, aby za wstawiennictwem Matki Bożej obecnej w Jasnogórskim Wizerunku modlić się w intencjach Ojca Świętego Franciszka, dziękować za pontyfikat świętego Jana Pawła II, prosić o łaski dla siebie, każdego człowieka i całego świata.

Głównym punktem pielgrzymki była uroczysta Msza Święta, która rozpoczęła się o godzinie 11:00 pod przewodnictwem Księdza Biskupa Radomskiego Henryka Tomasika.

W homilii biskup radomski Henryk Tomasik, krajowy duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II przypomniał o setnej rocznicy objawień w Fatimie, w czasie których Matka Boża przyszła do trójki dzieci, zachęcając do modlitwy różańcowej.

Bezpośrednio po Mszy Świętej odczytane zostały: Akt Zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski oraz list do Ojca Świętego Franciszka. Msza Święta zakończyła się wspólnym odśpiewaniem hymnu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

We Mszy Świętej wzięło udział ponad 15 tysięcy pielgrzymów, reprezentowanych przez dyrektorów, nauczycieli, katechetów, księży, uczniów, rodziców i opiekunów z ponad 300 szkół rozsianych po całej Polsce.

Po zakończeniu Mszy Świętej modliliśmy się w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, zawierzając Jej siebie, nasze rodziny, społeczność naszej szkoły i wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę. Przeszliśmy Drogę Krzyżową na wałach i uwieczniliśmy pobyt w Częstochowie wspólnym zdjęciem przy pomniku Jana Pawła II.

Każdy pielgrzym otrzymał na pamiątkę znaczek pielgrzymkowy, śpiewnik oraz dziesiątek różańca poświęcony przez Biskupa, a nauczyciele dodatkowo książkę „Prześladowani i zapomniani” ufundowaną przez Radę Szkół Katolickich.

Pielgrzymka na Jasną Górę umocniła naszą wiarę, rozbudziła nadzieję i na pewno będzie owocować miłością.

Maria Pęczek, Izabela Warchoł, Anna Żuber
Kącik Patrona | Papież w szkole