XVII Dzień Papieski - 8 października 2017


„Idźmy naprzód z nadzieją”

Każdego roku Dzień Papieski jest wielkim wydarzeniem duchowym dla wszystkich chrześcijan.

Tegoroczny XVII Dzień Papieski obchodziliśmy pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”.

Słowa te stanowią zaproszenie i znak tego, by przez Dzień Papieski docierać do głębi nauczania Papieża Polaka. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego jest cytatem z Listu Apostolskiego NOVO MILLENIO INEUNTE, w którym Jan Paweł II napisał:

„Syn Boży, który z miłości do człowieka przyszedł na świat dwa tysiące lat temu, także dzisiaj prowadzi swoje dzieło: musimy mieć przenikliwy wzrok, aby je dostrzec, a nade wszystko wielkie serce, abyśmy sami stawali się jego narzędziami.

Chrystus, którego kontemplujemy i miłujemy, wzywa nas, byśmy wyruszyli w drogę (…) pokrzepieni nadzieją, która „zawieść nie może”(Rz 5,5).

Tradycją naszej szkoły stał się udział we Mszy Świętej w tym szczególnym dniu. Uroczystą Mszę Świętą w intencji całej społeczności szkolnej odprawił Ks. Proboszcz Leon Czerwiński.

Rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem hymnu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Mszę Świętą z udziałem pocztu sztandarowego uświetniał śpiew uczennic naszej szkoły, przygotowanych przez p. Annę Kuczmerę.

Po zakończeniu Mszy Świętej Dyrektor Szkoły Marzena Murawska zaprosiła wszystkich zebranych do wysłuchania montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów szkoły. Mogliśmy usłyszeć piękny wiersz L. J. Weissa „Pasterz wybrany” recytowany przez Emilię Koziej, uczennicę klasy IVa, fragment przemówienia Jana Pawła II z 10 czerwca 1979 roku w Krakowie oraz śpiew dziewcząt z gimnazjum: Klaudii Amanowicz, Gabrieli Dyczkowskiej, Moniki Rudnikowskiej, Sary Sałbut.

Jan Paweł II cały swój pontyfikat poświęcił ukazywaniu największych wartości: miłości, modlitwy i prawdy. Jak twierdził, wielkie rzeczy dokonywać się mogą tylko w umiłowaniu Boga, drugiego człowieka oraz przez prawdę.

Podziękowaniem dla naszego Patrona była w sposób szczególny ostatnia piosenka wykonana przez Adę Cybulską z klasy IIIa „Kochamy Cię, Janie Pawle”.

„Za Twoje słowa – kochamy Cię!
Co dzień od nowa – kochamy Cię!
Za to, że jesteś stąd – kochamy Cię!
Że jesteś z nami wciąż – kochamy Cię!
Za przebaczenia dar – kochamy Cię!
Za urok Twój i czar – kochamy Cię!
Na dobre i na złe – kochamy Cię!
My polskie dzieci Twe – Kochamy Cię!

Na zakończenie Pani Dyrektor Marzena Murawska podziękowała Księdzu Proboszczowi za odprawienie Mszy Świętej, nauczycielom za przygotowanie uczniów, dzieciom za wspaniałe występy oraz rodzicom i opiekunom, którzy zechcieli z nami świętować w tym dniu.

Maria Pęczek
Kącik Patrona | Papież w szkole