I Mazowiecki Zjazd Szkół im. Papieża Jana Pawła II


Refleksje uczestników - 12 kwietnia 2018 r.

Inicjatywa Instytutu Papieża Jana Pawła II przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego to pierwszy krok do wieloletniej współpracy szkół noszących imię Jana Pawła II.

Podczas I Zjazdu uczniowie PSP nr 5 w Pionkach wraz z Dyrektorem panią Marzeną Murawską i nauczycielem panią Marią Pęczek wsłuchali się w nauczanie Wielkiego Polaka.

Przytoczone przez Arcybiskupa Kazimierza Nycza podczas homilii słowa Jana Pawła II na nowo wzbudziły w sercach pielgrzymów miłość do Boga, do siebie samego i drugiego człowieka.

Redaktor Brygida Grysiak w prelekcji okolicznościowej nawiązała do pielgrzymek Ojca Świętego do naszej Ojczyzny. Przytoczyła myśli, które wyznaczają kierunek działania każdemu człowiekowi. Podkreśliła, że świat, w którym żyjemy, jest nieprawdziwy – opiera się na dodawaniu sobie uroku w programach komputerowych czy na facebooku. Jan Paweł II pokazywał nam siebie takim, jakim był oraz zachęcał nas i zachęca, byśmy byli tacy, jacy jesteśmy. Nie oczekujmy lajków, bo one nie uczynią nas ani lepszymi, ani piękniejszymi.

Kolejne przesłanie wiąże się z umiejętnością pokonywania przeszkód. Życie bez trudności, nie ma swej wartości. Każdy z nas powinien pokonywać trudności, a w tym pokonywaniu życie i nauczanie Jana Pawła II jest wskazówką. Pani Brygida przytoczyła słowa Papieża:

„Nie dajcie sobie powiedzieć, że mniej znaczycie, niż znaczycie!”

Poczucie własnej wartości wszystkim uczniom i nauczycielom powinno towarzyszyć na każdym kroku. Wtedy będziemy najbardziej prawdziwi, bo nie będziemy nikogo udawać.

Kolejny punkt programu to pyszny poczęstunek, koncert uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie oraz zwiedzanie Świątyni Opatrzności Bożej, Panteonu Wielkich Polaków, wystaw okolicznościowych Instytutu nt. Encyklik i Adhortacji Świętego Jana Pawła II oraz zapoznanie się z publikacjami i materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez Instytut Papieża Jana Pawła II.

Ubogaceni spotkaniem przywieźliśmy do Pionek dobry nastrój i przeświadczenie, że każdy ma swoje Westerplatte. Nie można tylko zdezerterować.

Marzena Murawska, Maria Pęczek
Kącik Patrona | Papież w szkole