[symbole papieskie]

XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski

poezji Jana Pawła II


„Wy jesteście nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”

Jan Paweł II

 

18 maja to data urodzin wspaniałego człowieka, wielkiego Polaka, patrona naszej szkoły – Jana Pawła II. Tego dnia, w PSP nr 5 w Pionkach, odbył się XIV Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II po raz pierwszy o zasięgu powiatowym. W murach szkoły gościliśmy, aż 50 recytatorów wraz z opiekunami. Uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom przygotowanych utworów i wykazali wspaniałą interpretację, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny.

Jury w składzie: pani Zofia Rinas (wieloletni pedagog, nauczyciel języka polskiego, instruktor teatralny), pani Anna Lipska (animatorka kultury, instruktor merytoryczny MOK-u), pan Adolf Krzemiński (współorganizator wielu prestiżowych imprez kulturalnych, inicjator „Radomskich Spotkań z Poezją”) miało trudne zadanie, aby wyłonić najlepszych recytatorów prezentujących się w czterech koncertach:

 pierwszy – dla najmłodszych uczniów z klas „0”

 drugi – dla klas I-III

 trzeci – dla klas IV-VI

 czwarty – dla klas VII i klas gimnazjalnych

 

KLASY „0”:

 

KLASY I-III:

 

KLASY IV-VI:

 

KLASY VII i GIMNAZJUM:

 

WYRÓŻNIENIA:

Nagrodzeni otrzymali książki i inne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Radomiu (patronat Starosty Powiatu Radomskiego, pana Mirosława Ślifirczyka) i Urząd Miasta Pionki (patronat Burmistrza Miasta Pionki, pana Romualda Zawodnika), a także Dyrektora PSP nr 5 w Pionkach, panią Marzenę Murawską oraz Radę Rodziców. Wspaniałe nagrody młodym recytatorom wręczała pani Barbara Siek (Kierownik Wydziału Oświaty), pan Wincenty Lipka (Radny Powiatu Radomskiego) oraz pani Dyrektor Marzena Murawska.

W przerwach konkursu uczestnicy mogli obejrzeć wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II, posłuchać piosenek o Ojcu Świętym, poczęstować się smacznym ciastem.

Wszystkim recytatorom i nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Pamiętajmy, iż istotnym elementem w edukacji uczniów jest zapoznanie ich z cennymi utworami literatury pięknej. Do zobaczenia za rok.

Monika Dziekan
Kącik Patrona | Papież w szkole