Międzynarodowy konkurs „Badacz Wody”

Międzynarodowy konkurs „Badacz Wody” (Water Explorer) jest atrakcyjnym i inspirującym programem edukacyjnym, który daje tysiącom uczniów na całym świecie możliwość przeprowadzenia wspólnych działań związanych z wodą na rzecz swoich szkół i lokalnych społeczności. Został opracowany przez organizację Global Action Plan w Wielkiej Brytanii (GAP UK) i realizowany jest wspólnie w 11 krajach (Wielka Brytania, Włochy, Irlandia, Francja, Bermudy, Niemcy, Południowa Afryka, Hiszpania, Szwajcaria, Turcja, Polska). W konkursie wzięło udział ponad 2000 zespołów i osiągnęło wielkie oddziaływanie na środowisko.

Cele konkursu:

  •  nauczenie młodych szacunku do wody poprzez wspólne poszukiwanie rozwiązań,
  •  zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat problemów z wodą na świecie oraz metodach ich oszczędzania.

Uczniowie z PSP nr 5 już po raz piąty wzięli udział w konkursie zdobywając tytuł laureata ogólnopolskiego międzynarodowego konkursu „Badacz Wody” i znaleźli się w grupie pięciu najlepszych drużyn w Polsce. Podsumowanie miało miejsce 19 listopada w CAL-u. Nagrody wręczał prezes Fundacji GAP Polska pan Zdzisław Nitak, która jest organizatorem tego konkursu na terenie Polski.
Podczas realizacji programu uczniowie pokonali 4 obowiązkowe bloki tematyczne w formie warsztatów: Czysta Woda, Tajemnicza Woda, Cenna Woda, Woda na świecie. W ramach własnych zadań badali czystość wody w Stawie Górnym, zorganizowali wodne warsztaty dla przedszkolaków, oczyścili z plastikowych śmieci tereny i wodę Stawów w Janusznie, sprzedając własne wyroby kulinarne podczas pikniku zebrali 127 zł na rzecz szkoły w Afryce Południowej. Uwieńczeniem działań zespołu był Festiwal Wody podczas miejskiego Dnia Dziecka z udziałem kilkuset dzieci i dorosłych. Więcej informacji na stronie www.badaczwody.pl

Edyta Rutkowska