Międzynarodowy Dzień Ziemi – 22 kwietnia

W tym dniu zwracamy szczególną uwagę na problemy ekologiczne związane z naszą planetą. Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię.
W naszej szkole jak każdego roku w ramach tego święta w każdej klasie w ramach przyrody, lekcji wychowawczych nauczyciele prowadzą lekcje poświęcone aktualnym problemom ekologicznym.
Największym zagrożeniem dla Ziemi jest człowiek i jego konsumpcyjny styl życia. To my ludzie chcemy żyć wygodnie, bez zakazów, nakazów, nie patrząc co po sobie zostawimy przyszłym pokoleniom. Niestety może się okazać, że w krótkim czasie wygląd naszej planety i warunki życia diametralnie się zmienią. Może nam grozić głód, w wyniku kataklizmów, które sami wywołamy.
Oto 2 największe problemy współczesnego świata, o których musimy wiedzieć, żeby być świadomym zagrożeń i zmienić swoje postępowanie.
Na pierwszym miejscu naukowcy wymieniają zmiany klimatyczne – ludzie w coraz większym stopniu wpływają na klimat i temperaturę na Ziemi poprzez spalanie paliw kopalnych, wycinanie lasów i hodowlę zwierząt gospodarskich. Dwutlenek węgla pochodzący z działalności człowieka przyczynia się do globalnego ocieplenia w największym stopniu. Do 2020 r. jego stężenie w atmosferze wzrosło do 48 proc. powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej (czyli do 1750 r.).
Lata 2011–2020 były najcieplejszą dekadą w historii, a średnia temperatura na świecie w 2019 r. wyniosła 1,1°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Globalne ocieplenie wywołane przez człowieka rośnie obecnie w tempie 0,2 °C na dziesięć lat. Skutkami ocieplenia klimatu są między innymi: topnienie lodowców, podwyższenie poziomu mórz i oceanów, susze, powodzie, gwałtowne zjawiska pogodowe, wymieranie gatunków.

W pasie największej suszy znajduje się Somalia, Etiopia, Kenia, Tanzania, Mozambik, Malawi, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, RPA, Zambia, Angola i Namibia.

Drugim bardzo poważnym problemem są odpady – tylko w Polsce wytwarza się rocznie 142 mln ton odpadów. Zobacz jak długo rozkładają się niektóre wyprodukowane przez człowieka odpady, które były używane przez chwilę.

Zasypują nas śmieci, morza pełne są plastikowych odpadów, od których giną zwierzęta. Przy robieniu zakupów pomyśl czy:
 ten produkt jest ci naprawdę potrzebny;
 czy możesz go kupić bez opakowania (jeżeli sprzedawca osobno chce zapakować ci każdy produkt, podziękuj);
 czy masz ze sobą torbę materiałową lub koszyk na zakupy;
 jeżeli już kupiłeś produkty do jedzenia to zjedz je lub podziel się z innymi lub zamroź– nie marnuj jedzenia.
A jeśli już zużyjesz zawartość pudełek, puszek, kartonów itp. to odpady koniecznie segreguj
Weź odpowiedzialność za Ziemię – postępuj ekologicznie, żeby następne pokolenia ludzi otrzymały Ziemię czystą, zieloną i pełną życia .
To od naszych dzisiejszych codziennych wyborów zależy przyszłość naszej planety. Niech każdy człowiek, nawet ten najmłodszy z naszej szkolnej społeczności będzie postępował odpowiedzialnie to Ziemia jaką znamy przetrwa, a my razem z nią.