KONFERENCJA O … WYCHOWANIU

„Wychowanie to wyzwanie” to temat po raz piąty organizowanej w ‚„piątce”” konferencji dla nauczycieli, rodziców i pracowników instytucji oświatowych. Wysłuchaliśmy ciekawych wykładów Dyrektora Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie pana Wojciecha Nalberskiego oraz pana Zbigniewa Michalczyka- psychologa z Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku. Konsekwencje prawne przestępczości nieletnich przybliżyli policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Spojrzenie na wychowanie przedstawił instruktor ZHR Maciej Sadowski, a pani Jolanta Strojek z MSCDN w Radomiu zachęciła nauczycieli do udziału w różnych formach doskonalenia w dziedzinie profilaktyki.