DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Dzień obchodzony w połowie lutego od 2005 r.  Ma na celu kształtowanie świadomości społecznej dotyczącej niebezpieczeństw, na które narażone są osoby korzystające z Internetu – zwłaszcza dzieci i młodzież. Wielka odpowiedzialność spoczywa w tych kwestiach na rodzicach, których zadaniem jest przygotowanie dzieci do właściwego korzystania z sieci. Nauczyciele w klasach I- III przeprowadzili lekcje mające na celu zwiększenie świadomości  bezpieczeństwa w Internecie u swoich wychowanków.

 Cele lekcji:

–  zapoznanie uczniów z pojęciami „hejtowanie” oraz „mowa nienawiści”,
–  prezentacja sposobów reagowania – ofiary oraz świadka,
–  kształtowanie oraz promowanie postaw empatycznych.