Dni Nauki z Ekologią

W dniach 7 i 8 czerwca 2022 r. w naszej szkole odbyły się Dni Nauki z Ekologią.
Uczniowie z klas 8B i 8D przygotowali mnóstwo atrakcji dla swoich młodszych kolegów z klas IV, V i VI. Na korytarzach szkolnych pojawiły się wystawy poruszające tematykę ekologiczną: Odnawialne źródła energii, Gatunki Chronione Kozienickiego Parku Krajobrazowego i Polskie Parki Narodowe. Każdy, kto dokładnie zapoznał się z informacjami w nich zawartymi mógł swobodnie udzielać odpowiedzi na konkursowe pytania, rozwiązać krzyżówki i rebusy. Na każdej z przerw lekcyjnych przy „organizatorach” pojawiały się kolejki chętnych do wzięcia udziału w zabawie. Młodsi koledzy losowali pytania i po udzieleniu poprawnych odpowiedzi zbierali punkty w swoim „Ekologicznym Indeksie”.

Ogromne zainteresowanie Dniami Nauki z Ekologią jest dowodem na to, że młodemu pokoleniu nie jest obojętny los naszej planety.
Otrzymaliśmy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”, który odbył się 8 marca i wzięło w nim udział 27 uczniów klas IV – VIII. Najlepszy wynik w szkole uzyskał uczeń klasy IVb – Franciszek Prygiel.

Anna Pietrzak