Komputer uczy i bawi

Nauka przez zabawę sprawia przyjemność dziecku i daje możliwość utrwalenia ważnych treści. Uczniowie chętnie podejmują wyzwania dające im możliwość wykazania się zdobytymi umiejętnościami np.: podczas rozwiązywania rebusów, zagadek, w zabawach dydaktycznych. Korzystając ze strony internetowej pisupisu.pl dzieci utrwalają ortografię, doskonalą umiejętność czytania, pisania, rozwiązują zadania na wybranym przez siebie poziomie.

Międzynarodowy Dzień Ziemi

22 kwietnia to dzień, w którym obchodzone jest największe i najważniejsze ekologiczne święto MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI Na całym świecie w tym dniu odbywają się różne akcje, które mają na celu promowanie postaw ekologicznych, czyli prowadzenia trybu życia przyjaznego dla przyrody. Motywem przewodnim tegorocznego święta jest „Działanie na rzecz klimatu”. Zapraszam

XX Ogólnopolski Konkurs PPKP

XX Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” 26.03.2021 roku odbył się trzeci, międzypowiatowy etap konkursu PPKP w którym z bardzo dobrej strony pokazali się uczniowie naszej szkoły. Zespół składający się z uczniów klas siódmych: Magdaleny Wasiłek i Mikołaja Kwiatkowskiego zajął bardzo dobre trzecie miejsce. Konkurs wymagał wykorzystania wiedzy i umiejętności z