Terminy spotkań w roku szkolnym 2021/2022

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022: Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie opublikowany po rozpoczęciu roku szkolnego. Na zebranie z wychowawcą mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.Przy wejściach do szkoły znajduje się płyn