Rachunki i opłaty

Wykaz rachunków i opłat Nr rachunku bankowego Rady Rodziców przy PSP Nr 5 w Pionkach Bank Spółdzielczy w Pionkach Nr rachunku: 44 9141 0005 0008 7825 2000 0010 Opłata za ponowne wydanie legitymacji szkolnej lub karty rowerowej Bank Spółdzielczy w Pionkach Nr rachunku: 03 9141 0005 0011 7025 2000 0020

WOLONTARIAT

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych. Wolontariuszem może zostać każdy i nie musi mieć szczególnych zdolności i umiejętności. Najważniejsze są chęci i zaangażowanie, choć czasem odpowiednia wiedza oraz doświadczenie są również potrzebne. WOLONTARIAT skierowany jest do uczniów, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku

SAMORZĄD

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021  przewodnicząca: Zuzanna Bolek, kl. 8a w-ce przewodnicząca: Zuzanna Wilczyńska, kl. 7a sekretarz: Jakub Dębski, kl. 7b członkowie: Kornelia Piwońska, kl. 6a Wojciech Kaczor, kl. 6c Aleksandra Chrzanowska, kl. 6b Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Dorota Podsiadła Magdalena Prokopczyk Wojciech Banaś Leszek Sekuła